Betaling, levering en retours

Betaling

De betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via Bancontact, Visa/Mastercard, via je banking app, iDeal of via overschrijving. (app, payconiq of via jouw bancontact terminal), PayPal of kredietkaart. In geval van betaling via overschrijving, dan wordt de bestelling pas verwerkt nadat het geld is ontvangen door de verkoper. 

Je kan natuurlijk ook opteren om zelf je pakket af te halen en te betalen bij afhaling in de winkel.

In geval van niet tijdige betaling is de verkoper bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Bij niet of niet-tijdige betaling is de koper op het openstaande saldo een verwijlrente verschuldigd ten belope van de wettelijke interestvoet te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden (d.i. 14 kalenderdagen na bestelling) tot aan de dag der algehele voldoening. De koper zal tevens een schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% van de verkoopprijs, met een minimum van 25,00 € en een maximum van 2.500,00 €.

Levering

Wij verzenden alle bestellingen in België gratis vanaf de bestelling € 75,00 of meer bedraagt. Voor bestellingen naar andere landen zal altijd een verzendingskost gerekend worden.

De levering gebeurt naar keuze van de koper via verzending naar het door hem opgegeven adres of door afhaling in de winkel van de verkoper.

De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn. Deze termijn gaat pas in na ontvangst van de betaling.

De verkoper streeft ernaar het bestelde en betaalde artikel te leveren binnen de 7 werkdagen. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. Voor zover bij wet toegelaten, is de verkoper niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.

Retours

Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de koper het recht zijn bestelling verricht via de webshop te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de producten.

Wenst de koper van dit herroepingsrecht gebruik te maken dan dient hij binnen de voormelde tijdspanne het product (met het originele etiket er nog aangehecht) en de verpakking, beiden in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat, samen met alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen, gifts en verpakkingsmateriaal, op zijn kosten terug te bezorgen aan de verkoper, bij gebreke waaraan de aankoop definitief zal worden geacht en er geen restitutie zal plaatsvinden.

Voldoet de terugzending wel aan de gestelde voorwaarden, dan zal de verkoper de door de koper betaalde aankoopsom (excl. de verzendkosten) binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de terugbezorgde goederen terugstorten via de gebruikte betaalmethode of op het door de koper aangeduide rekeningnummer.

Voor artikelen verkocht onder het soldenprincipe op de webshop worden geen retours aanvaard.